CHAT VE SEÇİM

 

Secim sisteminin adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi, Güneydoğu Anadolu’nun sorunlar, Terör güvenlik alanındaki ve birlikte aşması gerekli sorunları olarak tanımlayabileceği Türkiye’nin oğlu da Anayasal olan konuların sorunlar olarak gündeme getirilmesi ne kadar samimi bulunursa bulunsun, hiçbir zaman geçim dönem siyasilerin beceriksizliklerini ve bu konularda yaşanan ayrım ortadan kaldırmayacaktır.

Ve bunu gerçekleri tekrar seçilmesi için büyük çabalarda bulunulan oyunda getirmek içinde gerekli Anayasa değişikliği için kamu liderleri bu gibi bunu halkın bir uzlaşı isteği gibi göstermek isteyen çabalarında daha gerçekçi ve samimi olmak mecburiyetindedirler. Biz birkaç madde daha ilave ederek; Sosyal güvenlik sisteminin ıslahı, getirilmesi, Çağdaş bir eğitim sistemi ile 12 yıllık mecburi eğitimin gelir dağılımın sağlanması, sosyal ve ahlaki değerlerimizi koruyacak önlemlerin alınması, Lider yetiştirmeye müsait bir siyasi ahlakin oluşturulmasına olanak hazırlanması Ekonomik dengelerin oturtulması, Gayri Safi Milli Hasılanın kişi başına 10.000 USD ye çıkarılması, Devleti güçlü ve haysiyetli, vatandaşı saygın bir sistemin oturtulması Vatandaşlık haklarının uygulanması Demokrasi ve özgürlüklerin vatandaş tarafından güven içinde egzersiz edilmesi Vatandaşın devletine kayıtsız şartsız güvenmesi Bankaların rantçı ve fırsatçılıktan çıkartılıp, altlarının boşaltılmasının önlenmesi Devlet büyükleri ve bürokrasinin çetelerle iç içe yaşamasının önlenmesi, konuları da dahil olmak üzere, Biz; eğer Anayasayı, sadece 5+5 ve iki dönem Cumhur baba seçimi için değil, tüm yukarıdaki konulan düzenleyecek şekilde bir anayasa değişikliğinin mutlaka yapılması gerekir diye düşünenlerdeniz…

Ama tabi bu söylediklerimizin ne kadarı dinlenir, ne kadarı uygulanır orası muamma. Karşılıklı sohbet etme fırsatımız olsaydı da bütün bunları anlatabilseydik.